تغییرات جدید ویژوال استادیو 2013

تغییرات جدید ویژوال استادیو 2013

تغییرات جدید ویژوال استادیو 2013

میتونید در لینک زیر ویدئو رو ببینید

 

لینک