Message Box در Update Panel

در این مقاله قصد داریم در Update Panel یک Message به کاربر نمایش بدیم <br/> در واقع تزریق کد JavaScript در لحظه اجرا

Message Box در Update Panel

سلام

در این مقاله قصد داریم در Update Panel یک Message به کاربر نمایش بدیم

در واقع تزریق کد JavaScript در لحظه اجرا

ابتدا یک UpdatePanel در صفحه قرار داده و یک Button داخل آن

کد های کلید به شرح ذیل می باشد

 

نمونه هم ضمیمه شده

موفق باشید

 

فایل های ضمیمه