نمایش گروه و زیر گروه با استفاده از کامپوننت Repeater تو در تو در ASP.Net

نمایش گروه و زیر گروه با استفاده از کامپوننت Repeater تو در تو در ASP.Net

نمایش گروه و زیر گروه با استفاده از کامپوننت Repeater تو در تو در ASP.Net

با سلام

من امروز مثالی برای شما در زمینه نمایش گروه و زیر گروه با استفاده از کامپوننت Repeater به صورت تو رد تو

در ASP.Net را برای شما آماده کرده ام.

فایل را ضمیمه کردم. ونیازی به توضیح خاصی نمی بینم.

البته فایل db را هم براتون گذاشتم .

 

 

فایل های ضمیمه