کتاب مديريت فايل هاي يك پروژه نرم افزاري با استفاده از Subversion

Subversion يك برنامه كنترل سورس كد است كه توسط جامعه سورس باز پشتيباني م يشود. از اين برنامه در بسياري از پروژه هاي بزرگ دنيا استفاده مي شود

کتاب مديريت فايل هاي يك پروژه نرم افزاري با استفاده از Subversion

 دلايل چندي را م يتوان براي آن برشمرد:
Subversion بسيار سريع است و كارآ ، تحت سيستم عامل هاي مختلفي در دسترس است، مراحل نصب و راه اندازي بسيار ساده اي
دارد و همچنين استفاده از آن مجاني است. تمامي عمليات كنترل سورس در اين برنامه توسط فايل ها صورت گرفته و از ساختارهاي
پوشه هاي متداول سيستم عامل استفاده مي شود. به همين جهت كپي و تهيه پشتيبان از آن نيز بسيار ساده مي باشد. در اين سيستم هيچ
شخصي مالك يك فايل تحت كنترل نبوده و به همين جهت هيچ فايلي جهت استفاده يك شخص خاص در تيم قفل نخواهد شد (مشكلي
انجام داده و در حالت يكي سازي نسخه هاي كاري Subversion مايكروسافت وجود دارد). مديريت نهايي را source safe كه با
مختلف، تداخل ها را گوشزد م يكند (عموما تغيير يك خط مشخص از كد توسط چندين برنامه نويس مختلف).
 

تعداد صفحات : 92 صفحه

نویسنده : مهندس وحید نصیری

 

فایل های ضمیمه