پیدا کردن کلمه در متن و رنگی کردن آن توسط Jquery Highlight Search

در این مقاله تصمیم داریم نحوه پیدا کردن کلمه جست و جو شده و رنگی کردن آن را بررسی کنیم

پیدا کردن کلمه در متن و رنگی کردن آن توسط Jquery Highlight Search

نمونه ضمیمه شده و کاملا گویا هست

فقط قسمت معرقی کلمه در تگ زیر می باشد


  <script>
   $(function () {
    $("body").highlightSearchTerms({
     referrer: "http://www.google.com/search?q=lorem+ipsum+dolor+sit+amet"
    });
   });
  </script>

 

نمونه ضمیمه شده است

موفق باشید

فایل های ضمیمه