نمایش Xml Data در کنترل GridView

در این مقاله نحوه نمایش اطلاعات Xml در GridView را در 6 مرحله شرح داده شده است .

نمایش Xml Data در  کنترل GridView

مراحل نمایش Xml Data در Asp.Net

مر حله 1:

یک Web Application در محیط ویژوال استودیو می سازیم

مرحله 2:

بر روی نام پروژه راست کلیک می کنیم Add را میزنیم , در پنجره باز شده قسمت Data را انتخاب می کنیم Xml file را انتخاب می کنیم .

مرحله 3:

فایل Xml مطابق تصویر زیر به پروژه اضافه می کنیم

مرحله 4 :

یک form به پروژه اضافه می کنیم : برای این کار بر روی پروژه راست کلیک می کنیم , سپس Add را می زنیم و webform را با نام دلخواه اضافه می کنیم . سپس یک GridView به پروژه اضافه می کنیم :

 

مرحله 5 :

در این قسمت کدهای زیر را در کد پشت صفحه می نویسیم :

توضیح کدهای بالا :

1 - یک شئی از بانک اطلاعات میسازیم :

DataSet ds=new DataSet();  

2 - از متد RadeXml برای خواندن فایل XML و ذخیره آن شئی در بانک اطلاعاتی استفاده می کنیم .

ds.ReadXml(Server.MapPath (“~/Parts.Xml”));  

3 - کنترل GridView را به شئی ds اتصال می کنیم .

GridView1.DataSource=ds; 

4 - سپس کنترل gridView را مجدد بازیابی می کنیم .

GridView1.DataBind ();  

مرحله 6:

پروژه را اجرا میکنیم :