ساخت Popup با jquery در Asp.Net

در این مقاله به نحوه ایجاد Popup توسط Jquery خواهیم پرداخت

ساخت Popup با jquery در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

 نحوه ساخت  Popup   توسط Jquery :

در صفحه html خود یک جدول بسازید و داخل آن Textbox و یک Button اضافه کنید و یک Div  بسازید و مقدار Display آنرا None قرار دهید و id آنرا dialog قرار دهید:


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
  <td>
    Name:
  </td>
  <td>
    <input type="text" id="txtName" value="" />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <input type="button" id="btnSubmit" value="Submit" />
  </td>
</tr>
</table>
<div id="dialog" style="display: none">
</div>

به منظور نشان دادن عملکرد از WebMethod استفاده میکنیم که  به آسانی نام ارسالی توسط jquery  بوسیله ajax پاسخ داده میشود اما این راه حل تنها به Asp.Net  محدود نیست و می توان آنرا به راحتی برای فن آوری های دیگر نیز به کار برد.


[System.Web.Services.WebMethod]
public static string SendParameters(string name)
{
  return string.Format("Name: {0}", name);
}

در قسمت پایین صفحه خود آدرس های jquery را اضافه کنید و سپس یک تابع برای باز کردن Popup و کنترل رویداد کلیک دکمه که زمالنی که روی آن کلیک شد توسط jquery و ajax  با  webmethod تعامل برقرار می کند :


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $("#dialog").dialog({
    autoOpen: false,
    modal: true,
    title: "Details",
    buttons: {
      Close: function () {
        $(this).dialog('close');
      }
    }
  });
  $("#btnSubmit").click(function () {
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "Default.aspx/SendParameters",
      data: "{name: '" + $("#txtName").val() + "'}",
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      dataType: "json",
      success: function (r) {
        $("#dialog").html(r.d);
        $("#dialog").dialog("open");
      }
    });
  });
});
</script>

 

فایل های ضمیمه