آشنایی با Glimpse

در این مقاله چگونگی استفاده از Glimpse را خواهیم آموخت.Glimpse یک Platform تشخیص برای وب است.

آشنایی با Glimpse

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

Glimpse یک platform برای اشکال زدایی و دریافت اطلاعات تشخیص یک وب سایت است، Glimpse نتایج را به صورت دقیق فراهم می کند. Glimpse این روزها بسیار مفید و کارآمد شده است. از طریق Nuget به راحتی می توانیم به آن دسترسی داشته باشم. شما می توانید آن را از اینجا نصب کرده و یا در این لینک توضیحات پیکربندی کاملی در این باره کسب کنید.

Glimpse تصاویر بصری ارائه می کند. یکی از ویژگی هایی که بسیار جالب است، اشکال زدایی AJAX است. Glimpse تمام اطلاعاتی که از سمت سرور و کاربر فراخوانی می شوند را اشکال زدایی می کند. Glimpse به شما نشان می دهد که چه اتفاقی بر روی سرور افتاده است.


ایجاد یک برنامه کاربردی ساده در MVC:

حال یک Glimpse Nuget package به برنامه اضافه کنید.

حال می بینید که کتابخانه های مربوط به Glimpse به برنامه افزوده شد.

مشاهده می کنید که کدهای زیر به فایل Web.config اضافه شده اند.


  <httpHandlers> 
  <add path="glimpse.axd" verb="GET" type="Glimpse.AspNet.HttpHandler, Glimpse.AspNet" /> 
  </httpHandlers> 
  <glimpse defaultRuntimePolicy="On" endpointBaseUri="~/Glimpse.axd"> 
  <!--  
  For more information on how to configure Glimpse, please visit http://getglimpse.com/Help/Configuration 
  or access {your site}/Glimpse.axd for even more details and a Configuration Tool to support you.  
  --> 
  </glimpse> 

حال می توانید برنامه را اجرا نموده و با خروجی زیر مواجه خواهید شد.

سپس “Turn Glimpse On” را انتخاب کنید.

در حالت maximizing شکل زیر را مشاهده می کنید.

 

در اینجا می توانید منوهای زیر را ببینید.

1- Cache

2- Configuration

3- Environment

4- Execution

5- MetaData

6- Model Binding

7- Request

8- Route

9- Server

10- Session

11- Trace

12- View

13- Timeline

در منوی Configuration می توانید اطلاعات مربوط به جزئیات پیکربندی را مشاهده کنید.

 

در منوی Environment می توانید تمام اطلاعات محیط مربوطه و نام های اسمبلی با نسخه های مربوطه را مشاهده کنید.

در منوی Execution می توانید اطلاعات مربوطه به کنترلر MVC را مشاهده کنید.

در منوی Timeline، اجرای هر درخواستی را می توانید مشاهده کنید.

 

و در آخر یکی از مهمترین منوهایی که برای دریافت اطلاعات تمام AJAX های فراخوانی شده شما است را می بینید.

 

 

فایل های ضمیمه