مدیریت کتابخانه تحت شبکه

مدیریت کتابخانه تحت شبکه <br/> پروژه ی بسیار کامل در رابطه با سیستم مدیریت کتابخانه تحت شبکه که توسط دوست عزیزم آقای سلیم یریان طراحی و پیاده سازی شده که تقریبا شبیه سه لایه هستش. ضمنا مستد پروژه و همچنین تنظیمات اس کیوال سرور برای کار باشبکه رو هم کامل داره.

 پروژه ی بسیار کامل در رابطه با سیستم مدیریت کتابخانه تحت شبکه که توسط دوست عزیزم آقای سلیم یریان طراحی و پیاده سازی شده که تقریبا شبیه سه لایه هستش. ضمنا مستد پروژه و همچنین تنظیمات اس کیوال سرور برای کار باشبکه رو هم کامل داره.

لینک دانلود1: مدیریت کتابخانه

لینک دانلود2: مدیریت کتابخانه

لینک دانلود3:مدیریت کتابخانه

مرسی آقای یریان