نرم افزاری که داده ها را از اکسل به ورد تبدیل می کند

نرم افزاری که داده ها را از اکسل به ورد تبدیل می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزاری که داده ها را از اکسل به ورد تبدیل می کند. در این پروژه هر شخص یک قرار داد با اداره بیمه می بندد

و در آن قرار داد خود و افراد تحت پوشش خود را معرفی می کند.  توجه داشته باشید که افراد تحت پوشش بیمه شده ها (همسر، فرزند) نیز با یک لیست به آنها

معرفی خواهند شد...

 

 

 

لینک سورس کد  : دانلود با لینک مستقیم