آشنایی با چرخه حیات صفحات Asp.Net

در این مقاله با چرخه حیات صفحات Asp.Net آشنا خواهیم شد. همچنین خواهید دید هنگامی که یک صفحه Asp.Net از طرف کاربر درخواست می شود چه اتفاقاتی پشت پرده صورت می گیرد.

آشنایی با چرخه حیات صفحات Asp.Net

Asp.Net چیست؟
Asp.Net یک تکنولوژی مایکروسافت می باشد که برای ما پلتفرمی برای ایجاد و ساخت برنامه های وب فراهم می کند. Asp.Net از کنترل های سمت سرور استفاده می کند و در نهایت به صورت Html نمایش داده می شود. با استفاده از Asp.Net ما می توانیم برنامه های تجاری بزرگ تولید نماییم. هنگامی که ما یک صفحه Asp.Net را توسط مرورگر درخواست می کنیم اتفاقات زیادی پشت پرده می افتد که به این چرخه حیات صفحات Asp.Net می گویند.

چرخه حیات صفحه

چرخه حیات صفحه Asp.Net نحوه کار کنترل های صفحه و نحوه نمایش آن در مرورگر و همچنین کلیه اتفاقات صفحه را شرح می دهد.

زمانیکه شما یک صفحه را درخواست می کنید این در حافظه سرور لود شده و پردازش می شود و خروجی به صورت Html در مرورگر نمایش داده می شود. در حین درخواست صفحه تا آماده شدن خروجی متدها و رویدادهای زیادی در برنامه فراخوانی می شوند.

مراحل چرخه حیات صفحه

 Page Initialization (مقدار دهی اولیه صفحه)

Page Load (لود صفحه)

Page Render (بارگذاری و رندر شدن صفحه)

Page Unload (خالی شدن صفحه)

PreInit

اولین رویداد چرخه حیات می باشد. می توان گفت نقطه آغاز چرخه حیات صفحه می باشد. در اینجا شما می توانید چک کنید که اولین بار است که صفحه درخواست می شود یا از پروپرتی IsPostBack استفاده شده است. شما می توانید کنترل های پویایی اینجا ایجاد کنید. همچنین صفحات master page و تم ها اینجا تنظیم می شوند.

Init

بعد از مقدار دهی اولیه کنترل ها و تنظیمات ظاهر صفحه صدا زده می شود. رویداد Init هر کنترل قبل از رویداد Init صفحه فراخوانی می شود.

InitComplete

این برای ردیابی View State استفاده می شود. این رویداد بعد از اینکه مقدار دهی صفحه و کنترل ها تمام شد فراخوانی می شود. در اینجا می توان View State را دستکاری نمود.

PreLoad

این قبل از Post Back داده کنترل فراخوانی می شود.

Load

این رویداد ابتدا برای صفحه و بعد برای کنترل هایشان انجام می گیرد. ما می توانیم از رویداد OnLoad برای تنظیم پروپرتی های کنترل و ارتباط بانک اطلاعاتی استفاده کنیم.

Loadcomplete

این رویداد بعد از لود صفحه و لود کنترل های صفحه فراخوانی می شود. کنترل مدیریت رویداد اجرا می شود. این رویداد توسط استفاده از متد OnLoadComplete مدیریت می شود.

PreRender

وقتی که صفحه می خواهد رندر شود رویداد PreRender قبل از رندر خروجی ایجاد می شود. ما می توانیم هر کاری را روی کنترل قبل از رندر خروجی انجام دهیم.

UnLoad

این رویداد هنگام رندر صفحه روی مرورگر صدا زده می شود. اساسا این رویداد یک رویداد برای جمع شدن مانند بستن اتصال بانک اطلاعاتی می باشد. این ابتدا برای هر کنترل و سپس برای صفحه صدا زده می شود.