تنظیم کردن ارتفاع و عرض Layout در اندروید

در این مقاله قصد داریم برای شما آموزش یک سورس را قرار دهیم که این سورس به این صورت است که ارتفاع و عرض لایه ی شما را هر چه قدر که خودتان بخواهید تنظیم می نمایید و آن را در صفحه تغییر می دهید.

تنظیم کردن ارتفاع و عرض Layout در اندروید

شاید تا حالا برای شما پیش آمده باشد که زمانی که بخواهید طول و عرض یک صفحه را تنظیم نمایید به مشکل بخورید و مطالب شما درست قرار نگیرد و اندازه ها متناسب نباشد.در این سورس برای شما از یک سری کد و صفت در اندروید استفاده شده است که به شما کمک می کند تا بتوانید آن را درست اندازه نمایید:

برای کلاس باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

package com.setheightwidthpercentage_android_examples.com;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

و برای لایه main هم باید از قطعه کد زیر استفاده کنید

 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context="com.setheightwidthpercentage_android_examples.com.MainActivity"
 android:weightSum="100"
 android:orientation="vertical"
 >

 <LinearLayout
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="50"
 android:orientation="vertical"
 android:background="#fde200">

 <TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="This is layout first with 50% width and height"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
 
 />
 
 </LinearLayout>
 
 <LinearLayout
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="25"
 android:orientation="vertical"
 android:background="#0042fd">
 
 <TextView
 android:id="@+id/textView2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="This is layout Second with 25% width and height"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
 android:textColor="#fbfdfc"
 />
 
 </LinearLayout>
 
 <LinearLayout
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="25"
 android:orientation="vertical"
 android:background="#00fd77">
 
 <TextView
 android:id="@+id/textView3"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="This is layout Third with 25% width and height"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
 
 />
 
 </LinearLayout>

</LinearLayout>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید