استفاده از فونت های خاص در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک نمونه کد برای شما قرار دهیم شاید در بعضی از برنامه های خودتان بخواهید از فونت های خاص استفاده کنید که با فونت های عادی فرق داشته باشد برای این کار ما برای شما یک سورس قرار دادیم.

استفاده از فونت های خاص در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

اول از همه یک پوشه ایجاد کنید در فایل asset به نام Externalfont داخل آن فونت هایی که می خواهید استفاده کنید را قرار دهید:

کد کلاس شما به صورت زیر خواهد بود:

 package com.example.externalfontsapp;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

TextView NewFontText;
Button ApplyExternalFonts;
String ExternalFontPath;
Typeface FontLoaderTypeface;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);

 NewFontText = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
 ApplyExternalFonts = (Button)findViewById(R.id.button1);

 // Assests folder font folder path
 ExternalFontPath = "ExternalFonts/chopinscript.ttf";

 // Load Typeface font url String ExternalFontPath
 FontLoaderTypeface = Typeface.createFromAsset(getAssets(), ExternalFontPath);

 ApplyExternalFonts.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

 @Override
 public void onClick(View v) {

 NewFontText.setTypeface(FontLoaderTypeface);

 }
 });

 }
}

در لایه خود از کد زیر استفاده کنید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.example.externalfontsapp.MainActivity" >

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:text="CLICK HERE TO APPLY FONT STYLE" />

 <TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_above="@+id/button1"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginBottom="33dp"
 android:text="Android-Examples.com"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

خروجی شما به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه