نحوه ی blur کردن عکس در اندروید

در این مقاله ما یک تصویر داریم و می خواهیم که این تصویر به صورت مات قرار بگیرد شاید در بعضی از اپ ها دیده باشید که عکس پس زمینه مات می شود در این مقاله قرار است همین را توضیح دهیم.

نحوه ی blur کردن عکس در اندروید

ابتدا باید build.gradle را باز کنید و قعطه کد زیر را قرار دهید:

باید آدرس زیر را وارد نمایید

و باید قطعه کد زیر را هم وارد نمایید

حالا باید تصاویر زیر را وارد نمایید:

کد کلاس به صورت زیر است:

package com.android_examples.blurimageview_android_examplescom;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

import com.jgabrielfreitas.core.BlurImageView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  BlurImageView blurImageView;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    blurImageView = (BlurImageView)findViewById(R.id.BlurImageView);

    blurImageView.setBlur(5);
  }
}

لایه ی xml به صورت زیر است:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/app"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  app:context="com.android_examples.blurimageview_android_examplescom.MainActivity">

  <com.jgabrielfreitas.core.BlurImageView
    android:id="@+id/BlurImageView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:scaleType="fitXY"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:src="@drawable/nature" />


</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه