Abstract Classes

Abstract Classes <br/> میخوام راجع به کلاس های abstract یه نکاتی رو بگم فقط این رو هم بگم این همش نیست مه در مقالات بعدی بهش می پردازم

سلام به دوستان

میخوام راجع به کلاس های abstract یه نکاتی رو بگم فقط این رو هم بگم این همش نیست مه در مقالات بعدی بهش می پردازم

وقتی یک کلاس رو

Abstract تعریف میکنیم نمیتونیم از اون کلاس شی بسازیم و از متدهاش میتونیم بدون ساختن شی استفاده کنیم

به مثال زیر توجه کنید

 

همان طور که میبینید یک کلاس abstract دارم که یک متد public داره

حالا چه جوری ازش استفاده می کنم

خوب گفتیم نمی تونیم ازش شی بسازیم پس می تونیم کلاس خودمون رو از این کلاس abstract مشتق کنیم