مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

دسترسی به کنترل های مستر

پنج شنبه, 20 مهر 1396 15:35

دسترسی به کنترل های مستر

در صفحه مستر لیبلی دارم که با توجه به ابن که کدام کاربر لاگین کرده متن ان راتغییر داده شود

در صفحه محتوا

;lable.text=User.Identity.Name

,ولی در مستر قابل استفاده نیست

پنج شنبه, 20 مهر 1396 17:08

چرا در CodeBegind خود مستر نمی نویسید ؟

مثلا Load صفحه چک کنه اگر لاگین بود نمایش بده

یکشنبه, 23 مهر 1396 16:47

سوال من هم دقیقا این است که در code behind مستر جواب  نمی دهد.

یکشنبه, 23 مهر 1396 16:51

در مستر

HttpContext.Current.User.Identity.Name

یکشنبه, 23 مهر 1396 19:56
void Page_Load()
{
  // Gets a reference to a TextBox control inside 
  // a ContentPlaceHolder
  ContentPlaceHolder mpContentPlaceHolder;
  TextBox mpTextBox;
  mpContentPlaceHolder = 
   (ContentPlaceHolder)Master.FindControl("ContentPlaceHolder1");
  if(mpContentPlaceHolder != null)
  {
    mpTextBox = 
      (TextBox) mpContentPlaceHolder.FindControl("TextBox1");
    if(mpTextBox != null)
    {
      mpTextBox.Text = "TextBox found!";
    }
  }
  
  // Gets a reference to a Label control that not in 
  // a ContentPlaceHolder
  Label mpLabel = (Label) Master.FindControl("masterPageLabel");
  if(mpLabel != null)
  {
    Label1.Text = "Master page label = " + mpLabel.Text;
  }
}

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : karbalaee,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید