مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

انتقال اطلاعات از جدول به یک کلاس

پنج شنبه, 30 فروردین 1397 15:06

انتقال اطلاعات از جدول به یک کلاس

سلام
فرض کنید کلاس زیر را داریم

public class Test
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

و جدول زیر را داریم

CREATE TABLE [dbo].[Permission](
	[PermissionId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[UesrId] [int] NOT NULL,
	[RoleId] [int] NOT NULL)

و حال می خواهم در کنترلر مورد نظر اطلاعات را شامل چندین ردیف است را کلاس Test ثبت کنم

  [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Create([Bind(Include = "UserId,Name,Password")]
      User user)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        if (db.Users.Any(c => c.Name == user.Name))
        {
          return RedirectToAction("Index", "Home");
          var list = db.Permissions.
            Where(c => c.UesrId == Convert.ToInt32(user.Password)).ToList();
          //List<Test> r=new List<Test>();
          return RedirectToAction("Index", "Home");
        }
      }
      return View(user);
    }

اما نمی دانم چه کدی باید بنویسم

لطفا راهنمای بفرمایید

پنج شنبه, 30 فروردین 1397 19:33

به شکل زیر عمل کنید:

  if (ModelState.IsValid)
      {
        if (db.Users.Any(c => c.Name == user.Name))
        {
          return RedirectToAction("Index", "Home");
          var list = db.Permissions.
            Where(c => c.UesrId == Convert.ToInt32(user.Password)).ToList();

          var tests = new List<Test>();
          
          foreach (var item in list)
          {
            tests.Add(new Test()
            {
              Name = item.PermissionId
            });
          }
          return RedirectToAction("Index", "Home");
        }
      }

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید