مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

آپلود عکس روی ftp با استفاده از web api در اندروید

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 20:09

آپلود عکس روی ftp با استفاده از web api در اندروید

سلام 

چند وقتی میشه که من دنبال نحوه ارسال عکس روی هاست یا FTP هستم ولی پیدا نمیکنم . 

API خودمو به صورت زیر نوشتم (ASP,NET MVC5.2)

public void ImageAPI(HttpPostedFileBase pic)
    {
      imgTest imgTest = new imgTest();
      if (pic != null && pic.ContentType == "image/jpeg")
      {
        WebImage img = new WebImage(pic.InputStream);

        PersianCalendar pc = new PersianCalendar();
        string filename = pic.FileName.Replace(' ', '_');
        string name = pc.GetYear(DateTime.Now).ToString() + pc.GetMonth(DateTime.Now).ToString() + pc.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString() + DateTime.Now.Hour.ToString().ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString() + DateTime.Now.Millisecond.ToString() + filename;
        Stream streamObj = new MemoryStream(img.GetBytes());
        byte[] buffer = new byte[streamObj.Length];
        streamObj.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        streamObj.Close();
        streamObj = null;
        FtpWebRequest ftp = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create("ftp address" + "/" + name);
        ftp.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
        ftp.Credentials = new NetworkCredential("username", "password");
        Stream request = ftp.GetRequestStream();
        request.Write(buffer, 0, buffer.Length);
        request.Close();
        imgTest.img = "/images/" + name;
      }
      else
      {
        imgTest.img = "/images/NoPic.jpg";
      }
      db.imgTests.Add(imgTest);
      db.SaveChanges();
    }

ولی توی اندرویدش گیرکردم . همه جوری نوشتم (retrofit - OKHTTP , ...). هیچ کدوم کار نمیکنن . 

ممنون میشم راهنمایی کنین

ﺳﻪ شنبه, 12 تیر 1397 09:22

یعنی وب سرویستون ارور میده یا تو اندروید وقتی صداش می زنید به مشکل می خورید؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید