مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در استفاده از ScrollVIew

ﺳﻪ شنبه, 16 مرداد 1397 10:17

مشکل در استفاده از ScrollVIew

سلام، در استفاده از scrollview دچار مشکل هستم، کدهای قسمت activity به صورت زیر است و نمیدونم چرا قسمت بالای صفحه در حالت Landscape توسط اسکرول پشتیبانی نمیشه.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  tools:context="google.com.gamexo.MainActivity"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_margin="10sp"
      android:layout_gravity="center">

      <Button
        android:layout_width="220sp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="دکمه یک"
        android:textSize="40sp"
        android:textColor="#fff"
        android:padding="15sp"
        android:textStyle="bold"
        android:id="@+id/btn_2person"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginTop="10sp"/>
      <Button
        android:layout_width="220sp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="دکمه دوم"
        android:textSize="40sp"
        android:textColor="#fff"
        android:layout_marginTop="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:padding="15sp"
        android:id="@+id/btn_2computer"
        android:layout_gravity="center"/>
      <Button
        android:layout_width="220sp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="دکمه سوم"
        android:textSize="40sp"
        android:textColor="#fff"
        android:layout_marginTop="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:padding="15sp"
        android:id="@+id/btn_help"
        android:layout_gravity="center"/>
      <Button
        android:layout_width="220sp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="دکمه چهارم"
        android:textSize="40sp"
        android:textColor="#fff"
        android:layout_marginTop="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:padding="15sp"
        android:id="@+id/btn_aboutme"
        android:layout_gravity="center"/>
    </LinearLayout>


</ScrollView>

ﺳﻪ شنبه, 16 مرداد 1397 10:36

ضمنا در این جا کد صفحه دیگری رو قرار میدم که باز هم مشکل  استفاده از scrollview است. در حالت Portrait فضای سفیدی در زیر صفحه اسکرول میشه و نمیدونم چرا اینطور شده و چطور رفعش کنم؟ به ضمیمه کد، عکس و دو فایل XML اضافه میشه که در قسمت drawable باید قرار بگیرند.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="google.com.gheshmica.MainActivity">

  <ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:weightSum="100"
      android:orientation="vertical">

      <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="50"
        android:background="@drawable/th"></LinearLayout>

      <LinearLayout
        android:gravity="center_horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="50"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="10dp">
        <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:textColor="#065D89"
          android:layout_margin="10dp"
          android:gravity="center"
          android:text="برای ورود شماره تلفن و کد ملی خود را وارد کنید"
          android:textSize="14sp"
          android:textStyle="bold"/>
        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginBottom="15dp"
          android:layout_marginTop="10dp"
          android:gravity="center"
          android:orientation="horizontal"
          android:weightSum="100">

          <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="70"
            android:background="@drawable/lin1"
            android:paddingLeft="6dp"
            android:paddingRight="6dp"
            android:paddingBottom="2dp"
            android:paddingTop="2dp">

            <LinearLayout
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="50dp"
              android:paddingBottom="2dp"
              android:paddingRight="5dp"
              android:paddingLeft="5dp"
              android:background="@drawable/lin2">
              <EditText
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:inputType="phone"
                android:textColor="#000"
                android:gravity="center"
                android:hint="شماره موبایل"
                android:textSize="18sp" />
            </LinearLayout>
          </LinearLayout>
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_margin="10dp"
          android:gravity="center"
          android:orientation="horizontal"
          android:weightSum="100">

          <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="70"
            android:background="@drawable/lin1"
            android:paddingLeft="6dp"
            android:paddingRight="6dp"
            android:layout_marginBottom="2dp"
            android:paddingTop="2dp">
            <LinearLayout
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="50dp"
              android:background="@drawable/lin2"
              android:padding="4dp">
              <EditText
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:inputType="phone"
                android:gravity="center"
                android:hint="کد ملی"
                android:textSize="18sp"
                android:textColor="#000"/>
            </LinearLayout>
          </LinearLayout>
        </LinearLayout>

        <Button
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:textSize="20dp"
          android:textColor="#000"
          android:background="@drawable/lin1"
          android:layout_marginTop="30dp"
          android:text="تایید"/>
      </LinearLayout>
    </LinearLayout>

  </ScrollView>


  </LinearLayout>

دانلود فایل ضمیمه

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید