مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل با زمانبندی ارسال ایمیل در quartz.net

جمعه, 23 شهریور 1397 13:02

مشکل با زمانبندی ارسال ایمیل در quartz.net

سلام خسته نباشید

من زمان ارسال ایمیل رو یک هفته تنظیم کردم و میخوام به صورت هفتگی به کاربرا ایمیل ارسال بشه ، رو لوکال درست کار میکنه ولی وقتی رو هاست آپلود میکنم زمانبندی به هم میریزه و معلوم نیست چند وقت یکبار ایمیل ارسال میشه، بعضی وقت ها 10 دقیقه یکبار میاد بعضی وقت ها یک ساعت یکبار ، 20دقیقه و ... ، اصلا قابل پیش بینی نیست ، لطفا راهنمایی کنین مشکل از کجاست؟

اینم کدهای مربوط به زمانبندی:

  public class JobScheduler
  {
    public static async Task Start()
    {
      try
      {
        // Grab the Scheduler instance from the Factory
        NameValueCollection props = new NameValueCollection
        {
          { "quartz.serializer.type", "binary" }
        };
        StdSchedulerFactory factory = new StdSchedulerFactory(props);
        IScheduler scheduler = await factory.GetScheduler();
        await scheduler.Start();

        // define the job and tie it to our HelloJob class
        IJobDetail job = JobBuilder.Create<EmailJob>()
          .WithIdentity("job1", "group1")
          .Build();

        // Trigger the job to run now, and then repeat every 10 seconds
        ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()
          .WithIdentity("trigger1", "group1")
          .StartNow()
          .WithSimpleSchedule(x => x
            .WithInterval(new TimeSpan(7,0,0,0))
            .RepeatForever())
          .Build();
        //.WithIntervalInHours(168)
        await scheduler.ScheduleJob(job, trigger);

      }
      catch(Exception ex)
      {
        string dir = System.Web.Hosting.HostingEnvironment.MapPath("~/Jobs");
        string path = System.Web.Hosting.HostingEnvironment.MapPath("~/Jobs/log.txt");
        if (!System.IO.Directory.Exists(dir))
        {
          System.IO.Directory.CreateDirectory(dir);
        }
        if (!System.IO.File.Exists(path))
        {
          System.IO.File.Create(path);
        }

        using (StreamWriter w = File.AppendText(path))
        {
          w.Write("\r\nLog Entry : ");
          w.WriteLine("{0} {1}", DateTime.Now.ToLongTimeString(), DateTime.Now.ToLongDateString());
          w.WriteLine(" :");
          w.WriteLine(" :{0}", ex.Message);
          w.WriteLine("-------------------------------");
        }
      }
    }
  }

در ضمن این رو هم بگم که از شرکت میهن وب هاست ، هاستم رو خریداری کردم

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید