مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

افزودن داده به جدول

پنج شنبه, 17 آبان 1397 20:37

افزودن داده به جدول

میخوام وقتی روی دکمه کلیک شد متن های داخل تکس به جدول اضاف شودباید جیکار کنم؟

جمعه, 18 آبان 1397 10:48

باید کد بنویسید 

جمعه, 18 آبان 1397 15:39
خب میشه کدش بگید
جمعه, 18 آبان 1397 21:20
private void InsertData(string connectionString, string firstName, string lastname, string username, string password
            int Age, string gender, string contact)
{
  // define INSERT query with parameters
  string query = "INSERT INTO dbo.regist (FirstName, Lastname, Username, Password, Age, Gender,Contact) " + 
          "VALUES (@FirstName, @Lastname, @Username, @Password, @Age, @Gender, @Contact) ";

  // create connection and command
  using(SqlConnection cn = new SqlConnection(connectionString))
  using(SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, cn))
  {
    // define parameters and their values
    cmd.Parameters.Add("@FirstName", SqlDbType.VarChar, 50).Value = firstName;
    cmd.Parameters.Add("@Lastname", SqlDbType.VarChar, 50).Value = lastName;
    cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 50).Value = userName;
    cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 50).Value = password;
    cmd.Parameters.Add("@Age", SqlDbType.Int).Value = age;
    cmd.Parameters.Add("@Gender", SqlDbType.VarChar, 50).Value = gender;
    cmd.Parameters.Add("@Contact", SqlDbType.VarChar, 50).Value = contact;

    // open connection, execute INSERT, close connection
    cn.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    cn.Close();
  }
}

شنبه, 19 آبان 1397 08:24
ببخشید نمیخوام به صورت دیتابیسی باشه , میخوام به صورت مستقیم بره داخل گریدویو جدول مجازی میخوام
شنبه, 19 آبان 1397 18:39
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DataTable dt = new DataTable();

    if (dt.Columns.Count == 0)
    {
      dt.Columns.Add("PayScale", typeof(string));
      dt.Columns.Add("IncrementAmt", typeof(string));
      dt.Columns.Add("Period", typeof(string));
    }

    DataRow NewRow = dt.NewRow();
    NewRow[0] = TextBox1.Text;
    NewRow[1] = TextBox2.Text;
    dt.Rows.Add(NewRow); 
    GridView1.DataSource = dt;
    GridViewl.DataBind();
  }

یکشنبه, 20 آبان 1397 00:06
از این کدی ک شما دادین استفاده کردم فقط یک سطر داخل جدول ایجاد میکنه و وقتی میخوای داده جدید بهش بدی دوباره روی سطر قدیم ذخیره میکنه و میخوام با هربار کلیک روی دکمه داخل سطر جدید اضاف کنه
یکشنبه, 20 آبان 1397 07:46

کمی خلاقیت به خرج بدید و کد رو اصلاح کنید تا نیازتون برطرف بشه 

یکشنبه, 20 آبان 1397 21:32
وقتی کسی سوال میپزسه حتما تلاشش کرده که به جایی نرسیده که اینجا پرسیده
یکشنبه, 20 آبان 1397 22:37
شما لطفا تلاشی که کردید رو قرار بدید تا من مشکلش رو پیدا کنم ، ما در اینجا راهنمایی میکنیم نه کد نویسی دوست من

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید