مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

نایش دادن مقادیر ستونهای یک table

یکشنبه, 02 دی 1397 14:28

نایش دادن مقادیر ستونهای یک table

سلام
کد زیر را نوشته ام

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
  <style>

  </style>
</head>

<body>

</body>
<table class="table text-center">
  <tr>
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td>Row3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
    <td>1</td>
    <td>2</td>
    <td class="aaa" data-id="1">3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
    <td>4</td>
    <td>5</td>
    <td class="aaa" data-id="0">121</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
    <td>7</td>
    <td>8</td>
    <td class="aaa" data-id="1">9</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
    <td>10</td>
    <td>11</td>
    <td class="aaa" data-id="0">122</td>
  </tr>
</table>
<button>Search</button>
<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="bootstrap.min.js"></script>
<script>
  $(function() {
      $('button').click(function() {
        var list = $('table tr td.aaa');
      for (var index = 0; index < list.length; index++) {
        var b=$(list[index]).val();
        alert(b);
        }
      });
    });
</script>

</html>


وقتی اجر میکنم مقدار null  برمیگرداند در صورتیکه باید اعداد مورد نظر را نمایش بدهد
ایراد کارم چیست 
باتشکر

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید