مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

گروه بندی ستون های گزارش در استیمول سافت

ﺳﻪ شنبه, 04 دی 1397 19:59

گروه بندی ستون های گزارش در استیمول سافت

با سلام خدمت اساتید. من در سی شارپ و با استفاده از استیموال سافت یه گزارش تهیه کردم. حالا من می خوام مثل تصویر زیر عمل کنم.
جدول بالایی در تصویر ، گزارشش خیلی راحته. اما من علاوه بر جدول بالایی جدول زیر را می خوام که فیلدها گروه بندی شده و جمعشون را نشان میده. 

کد گروه بندی در سمت سی شارپ را بلدم اما نمی تونم در استیمول پیاده سازی کنم. این هم کد گروه بندیشه. البته من با تکنولوژی EntityFramework مدل CodeFirst کار می کنم.

var startDate = cmbFDate.Text;
var lastDate = cmbEDate.Text;

var result = context.Tashilats.Where(count => count.tarikhMoarefi.CompareTo(cmbFDate.Text) >= 0 & count.tarikhMoarefi.CompareTo(cmbEDate.Text) <= 0).GroupBy(o => o.vaziyat).
Select(g => new { nameTas = g.Key, total = g.Sum(i => i.mablagTas) });

foreach (var gr in result)
listBox1.Items.Add(gr.nameTas + ": " + gr.total);

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید