مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

بدست اوردن data-id والد یک تابع

چهارشنبه, 05 دی 1397 16:13

بدست اوردن data-id والد یک تابع

سلام
کد زیر را نوشته ام

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>

<body>

</body>
<table class="table text-center ">
  <tr data-id="t0">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td>Row3</td>
  </tr>
   <tr data-id="t1">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td><a onclick="EditStatus();">clickb1</a></td>
    
  </tr>
   <tr data-id="t2">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td> <a onclick="EditStatus();">clickb2</a></td>
    
  </tr>
   <tr data-id="t3">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td><a onclick="EditStatus();">clickb3</a></td>
    
  </tr>
</table>

<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="bootstrap.min.js"></script>


<script>
  function EditStatus() {
    alert($(this).parents('tr').data('id'));
  }
</script>

</html>


می خواهم وقتی تابع مورد نظر کلیک شد مقدارdata-id tr را برگرداند 
اما نمی دانم چرا مقداری برنمیگرداند 
کد صحیح چه می باشد

پنج شنبه, 06 دی 1397 09:11

به شکل زیر عمل کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Page Title</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>

<body>
  <table class="table text-center ">
    <tr data-id="t0">
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td>Row3</td>
    </tr>
    <tr data-id="t1">
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td><a>clickb1</a></td>

    </tr>
    <tr data-id="t2">
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td> <a>clickb2</a></td>

    </tr>
    <tr data-id="t3">
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td><a>clickb3</a></td>

    </tr>
  </table>

  <script>
    $(document).on('click', 'td a', function () {
      var element = $(this);
      var id = element.parents('tr').data('id')
      alert(id);
    });
  </script>


</body>

</html>

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید