مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارسال لیست به متد

پنج شنبه, 06 دی 1397 10:26

ارسال لیست به متد

 public bool User_GetAll(string token, string filter, ref List<VM.UserViewModel> _UserViewModel, out int ErrNumber, out string ErrServiveMessage)
    {
      if (!Legal.Service.Security.Security.TokenIsValid(token))
      {
        ErrNumber = 200;
        ErrServiveMessage = "Token NotFind";
        return false;
      }
      //--------------------------------------
      try
      {
        using (UnitOfWork db = new UnitOfWork())
        {
          _UserViewModel = db.UserRepository.User_GetAll(filter);
          ErrNumber = 1;
          ErrServiveMessage = "";
          return true;
        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrNumber = 300;
        ErrServiveMessage = ex.Message.ToString();
        return false;
      }
    }
		
		
		
		
		
  public class UserViewModel
    {
      public int UserID { get; set; }
      public string UserName { get; set; }
      public string Pass { get; set; }
      public decimal? PeopleID { get; set; }
      public int? CompanyID { get; set; }
      public string CompanyName { get; set; }
      public int? RoleID { get; set; }
      public string RoleName { get; set; }
      public int? SecID { get; set; }
      public string SecName { get; set; }
    }
		
		
	MyService.iLegalServiceClient proxy = new MyService.iLegalServiceClient();
	
  List<VM.UserViewModel> result = new List<VM.UserViewModel>();
    if (!proxy.User_GetAll(gVar.gToken, txtSer.Text.Trim(),result , out mErrNumber, out mErrService))
      {
        frmError frm = new frmError(mErrNumber, mErrService);
        frm.ShowDialog();
        return;
      }	

سلام دوستان

من یک متد تعریف کردم که بعنوان خروجی یک لیست رو بر می گردونه که به رنگ قرمز تعریف شده. منبع لیست هم یک مدل هست.

(public bool User_GetAll(string token, string filter, ref List<VM.UserViewModel> _UserViewModel, out int ErrNumber, out string ErrServiveMessage

حالا زمانی که می خوام متد رو فرا خوانی کنم نمی دونم چطوری لیست رو بعنوان پارامتر توی متد جاگذاری کنم.

List<VM.UserViewModel> result = new List<VM.UserViewModel>();

(User_GetAll(gVar.gToken, txtSer.Text.Trim(),---------, out mErrNumber, out mErrService

اگه کسی می تونه کمک کنه ممنون میشم

پنج شنبه, 06 دی 1397 10:44

سلام دوست من، لطفا کدهاتون رو در فرمت کد قرار بدید و جزئیات بیشتری شرح بدید تا بررسی کنیم.

پنج شنبه, 06 دی 1397 11:26
 public bool User_GetAll(string token, string filter, ref List<VM.UserViewModel> _UserViewModel, out int ErrNumber, out string ErrServiveMessage)
    {
      if (!Legal.Service.Security.Security.TokenIsValid(token))
      {
        ErrNumber = 200;
        ErrServiveMessage = "Token NotFind";
        return false;
      }
      //--------------------------------------
      try
      {
        using (UnitOfWork db = new UnitOfWork())
        {
          _UserViewModel = db.UserRepository.User_GetAll(filter);
          ErrNumber = 1;
          ErrServiveMessage = "";
          return true;
        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrNumber = 300;
        ErrServiveMessage = ex.Message.ToString();
        return false;
      }
    }
		
		
		
		
		
  public class UserViewModel
    {
      public int UserID { get; set; }
      public string UserName { get; set; }
      public string Pass { get; set; }
      public decimal? PeopleID { get; set; }
      public int? CompanyID { get; set; }
      public string CompanyName { get; set; }
      public int? RoleID { get; set; }
      public string RoleName { get; set; }
      public int? SecID { get; set; }
      public string SecName { get; set; }
    }
		
		
	MyService.iLegalServiceClient proxy = new MyService.iLegalServiceClient();
	
  List<VM.UserViewModel> result = new List<VM.UserViewModel>();
    if (!proxy.User_GetAll(gVar.gToken, txtSer.Text.Trim(),result , out mErrNumber, out mErrService))
      {
        frmError frm = new frmError(mErrNumber, mErrService);
        frm.ShowDialog();
        return;
      }

دانلود فایل ضمیمه

شنبه, 08 دی 1397 07:39

سلام

کار خاصی نداره

اول یک لیست بساز

List<string> list=new List<string>()

بعد پارامترهاتو توی این لیست اضافه کن.

list.add(param1)

در نهایت list  را ارسال کن

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : hesam1354,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید