مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل استفاده از چند Home در چند Area

پنج شنبه, 13 دی 1397 00:36

مشکل استفاده از چند Home در چند Area

سلام

چند تا home دارم در Area های مختلف.

چطوری برطرفش کنم باگشو؟

پنج شنبه, 13 دی 1397 01:32
Multiple types were found that match the controller named 'Home'. This can happen if the route that services this request ('{controller}/{action}/{id}') does not specify namespaces to search for a controller that matches the request. If this is the case, register this route by calling an overload of the 'MapRoute' method that takes a 'namespaces' parameter.

The request for 'Home' has found the following matching controllers:
App.Areas.aaa.Controllers.HomeController
App.Areas.bbb.Controllers.HomeController
App.Areas.ccc.Controllers.HomeController
App.Areas.dddControllers.HomeController

پنج شنبه, 13 دی 1397 02:36

این هم Route:

      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new {Areas = "bbb", controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional },
        namespaces: new string[] { "MVC5WithArea.Controllers" } ).DataTokens["Area"] = "bbb";

پنج شنبه, 13 دی 1397 11:26
پنج شنبه, 13 دی 1397 16:59

تست کردم

فایده ای نداشت

اما به هر صورت

نام صفحه HomePage اصلی سایت در URL مربوط به مرورگر نمایش داده نمیشه

پس به قولی میشه صفحه اصلی رو هر نامی گذاشت و Route رو تنظیم کرد

ممنونم

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید