مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

اشکال در دانلود فایل با ftp

چهارشنبه, 19 دی 1397 00:47

اشکال در دانلود فایل با ftp

سلام وقت بخیر 

من از کد زیر برای دانلود فایل استفاده کی کنم ولی بشدت سرعت دانلود پایین است . چطور این مشکل رو حل کنم ؟ 

ممنون

 try
    {
      //Create FTP Request.
      FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(HostAddress + ftpFolder + fileName);
      request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;

      //Enter FTP Server credentials.
      request.Credentials = new NetworkCredential(UserName,Password);
      request.UsePassive = true;
      request.UseBinary = true;
      request.EnableSsl = false;

      //Fetch the Response and read it into a MemoryStream object.
      FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse();
      using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
      {
        //Download the File.
        response.GetResponseStream().CopyTo(stream);
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + fileName);
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
        Response.BinaryWrite(stream.ToArray());
        Response.End();
      }
    }
    catch (WebException ex)
    {
      throw new Exception((ex.Response as FtpWebResponse).StatusDescription);
    }

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید