مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در آپلود فایل های حجیم

چهارشنبه, 19 دی 1397 09:37

مشکل در آپلود فایل های حجیم

سلام 

بنده در mvc بارگزاری فایل گذاشتم ، ولی در زمان بارگزاری فایل های حجیم خطای زیر نمایش داده می شود :

Maximum request length exceeded

در فایل web config  هم کد های زیر رو وارد کردم ولی خطا رفع نمیشه :

<system.webServer>
    <modules>
      <remove name="FormsAuthentication"/>
    </modules>
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="3000000000"/>
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>

مشکل تز کجاست ؟

سپاس

چهارشنبه, 19 دی 1397 11:55
چهارشنبه, 19 دی 1397 15:48

سپاس از شما ولی موارد موجود در لینک را قبلا گذاشته بودم ولی هنوز همان خطا را دارم :

<requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="3000000000"/>
      </requestFiltering>

چهارشنبه, 19 دی 1397 15:50

تنها اون نیست یک تنظیم دیگه ای هم در آن هست:

 <!-- maxRequestLength for asp.net, in KB --> 
  <httpRuntime maxRequestLength="15360" ></httpRuntime> 
</system.web>

چهارشنبه, 19 دی 1397 16:02

این دستور را مه اضافه می کنم خطای زیر می دهد :

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error

The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid

دستوری که فرمودید گویا برای  iis 6  با پچایین هست ( اگر درست گفته باشم )

چهارشنبه, 19 دی 1397 16:04

کد کامل Web.Config رو قرار بدید. ( در فرمت کد)

چهارشنبه, 19 دی 1397 16:05

<?xml version="1.0"?>
<!--
  For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301880
  -->
<configuration>
  <configSections>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
  </configSections>
  <connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
    <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
    <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
    <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
  </appSettings>
  <!--
    For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367.

    The following attributes can be set on the <httpRuntime> tag.
      <system.Web>
        <httpRuntime targetFramework="4.5" />
      </system.Web>
  -->
  <system.web>
  
    <sessionState mode="InProc" timeout="3000"/>
    <authentication mode="None"/>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.6.2"/>
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
    <pages>
      <namespaces>
        <add namespace="Kendo.Mvc.UI"/>
      </namespaces>
    </pages>
    <httpRuntime maxRequestLength="15360" />
  </system.web>
  <system.webServer>
    <modules>
      <remove name="FormsAuthentication"/>
    </modules>
    <security>
      <requestFiltering>
        
        <requestLimits maxAllowedContentLength="15728640" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <entityFramework>
    <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
      <parameters>
        <parameter value="mssqllocaldb"/>
      </parameters>
    </defaultConnectionFactory>
    <providers>
      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"/>
    </providers>
  </entityFramework>
  <system.codedom>
    <compilers>
      <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/>
      <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/>
    </compilers>
  </system.codedom>
</configuration>

دانلود فایل ضمیمه

چهارشنبه, 19 دی 1397 16:40

کد زیر را جایگزین کنید:

<?xml version="1.0"?>
<!--
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301880
 -->
<configuration>
 <configSections>
  <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
  <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
 </configSections>
 <connectionStrings>
 <appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
  <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
 </appSettings>
 <!--
  For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367.

  The following attributes can be set on the <httpRuntime> tag.
   <system.Web>
    <httpRuntime targetFramework="4.5" />
   </system.Web>
 -->
 <system.web>
 
  <sessionState mode="InProc" timeout="3000"/>
  <authentication mode="None"/>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.6.2"/>
  <pages>
   <namespaces>
    <add namespace="Kendo.Mvc.UI"/>
   </namespaces>
  </pages>
  <httpRuntime targetFramework="4.5" maxRequestLength="15360" />
 </system.web>
 <system.webServer>
  <modules>
   <remove name="FormsAuthentication"/>
  </modules>
  <security>
   <requestFiltering>
    <requestLimits maxAllowedContentLength="15728640" />
   </requestFiltering>
  </security>
 </system.webServer>
 <runtime>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
 </runtime>
 <entityFramework>
  <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
   <parameters>
    <parameter value="mssqllocaldb"/>
   </parameters>
  </defaultConnectionFactory>
  <providers>
   <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"/>
  </providers>
 </entityFramework>
 <system.codedom>
  <compilers>
   <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/>
   <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/>
  </compilers>
 </system.codedom>
</configuration>

شنبه, 22 دی 1397 09:18

با سپاس .... لطف فرمودید ...

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : خاکی,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید