مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

عدم تیک زدن چک باکس در صورت وجود تیک چک باکس

ﺳﻪ شنبه, 25 دی 1397 11:54

عدم تیک زدن چک باکس در صورت وجود تیک چک باکس

سلام
من کد زیر را نوشته ام

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">


<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>


<body>
  <table class="table text-center">
    <tr>
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
      <td class="namecheck">1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
      <td class="namecheck">2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
      <td class="namecheck">3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox" checked="checked"></td>
      <td class="namecheck">4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
      <td class="namecheck">5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input class="chactive" type="checkbox"></td>
      <td class="namecheck">6</td>
    </tr>
  </table>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="bootstrap.min.js"></script>
  <script>

  </script>
</body>


</html>

حال می خواهم وقتی کاربری روی چک باکس دیگری کلیک کرد 
پیامی نمایش بدهد و بگویید ردیف چهار فعال است و اجازه تیک خوردن را ندهد

چهارشنبه, 26 دی 1397 10:11

اگر میخواهید در یک لحظه فقط یک گزینه قابل انتخاب باشه ، چرا از radioButton استفاده نمی کنید؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید