مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

افزودن User به Authorization در WebConfig

دوشنبه, 15 بهمن 1397 18:12

افزودن User به Authorization در WebConfig

سلام

چطوری میشه User رو به  Authorization   مربوط به Location در زمان RunTime اضافه کنم؟

<authorization>  
        <allow users="Administrators" />  
        <deny users="*"/>  
</authorization>  

هم اضافه و هم حذف!

ﺳﻪ شنبه, 16 بهمن 1397 08:46

با این روش امکان پذیر نیست.

ﺳﻪ شنبه, 16 بهمن 1397 13:47

آره

روش xml هم بود.

روش C# نداشت متاسفانه تا جایی که گشتم.

ارسال پاسخ برای این تاپیک