مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

اعتبار سنجی در لاراول

یکشنبه, 21 بهمن 1397 08:01

اعتبار سنجی در لاراول

<?php namespace App\Http\Requests;

use App\Http\Requests\Request;

class TestRequest extends Request {

	/**
	 * Determine if the user is authorized to make this request.
	 *
	 * @return bool
	 */
	public function authorize()
	{
		return true;
	}

	/**
	 * Get the validation rules that apply to the request.
	 *
	 * @return array
	 */
	public function rules()
	{
		return [
			'name' => 'required',
			'lname' => 'required',
			'year' => 'required',
		];
	}
	public function attributes()
	{
		return [
		'name' => 'نام',
		'lname' => 'نام خانوادگی',
		'year' => 'سال',
		];
		}
     public function messages()
	 {
		 return [
		 'required' =>':attribute وارد نشده است.',
		 ];
		 }
}

برنامه موقع اجرا attribue ها را که شامل name,lname,year است به نام و نام خانوادگی وسال در تابع public function attributes() عمل نمی کند.

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید