مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل مقدار int در DynamicQuery

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 14:32

مشکل مقدار int در DynamicQuery

سلام
من دستور زیر را نوشته ام

 public ICollection<Table_1> Search(
      string natiolId, string lName, string fName, Int32? sex,
      Expression<Func<Table_1, bool>> orderBy = null)
    {
      var db = new TestEntities();
      using (db)
      {
        var q = db.Table_1.Where(u => u.NationalID.StartsWith(natiolId));
        q = q.Where(c => c.LastName.StartsWith(lName));
        q = q.Where(c => c.FirstName.StartsWith(fName));
        q = q.Where(c => c.Sex.ToString().Contains(sex.ToString()));
        if (orderBy != null) q = q.OrderBy(orderBy);
        return q.ToList();
      }
    }

کد بالا در مهمه موارد بجز مورد زیر درست کار میکند
وقتی sex(مقدار int32?) را برابر null قرار می دهم هیچ داده ای برنمیگرداند درصورتیکه برای اسم وفامیلی و کد ملی این مشکل وجود ندارد
باید برای رفع این مشکل باید چکار کنم

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 15:42

public ICollection<Table_1> Search(
      string natiolId, string lName, string fName, Int32? sex,
      Expression<Func<Table_1, bool>> orderBy = null)
    {
      var db = new TestEntities();
      using (db)
      {
        var q = db.Table_1.Where(u => u.NationalID.StartsWith(natiolId));
        q = q.Where(c => c.LastName.StartsWith(lName));
        q = q.Where(c => c.FirstName.StartsWith(fName));
	if(sex.HasValue)
        	q = q.Where(c => c.Sex.ToString().Contains(sex.ToString()));
        if (orderBy != null) q = q.OrderBy(orderBy);
        return q.ToList();
      }
    }

سلام - این کد را تست کنید

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید