مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

گرفتن کد Exception در Windows Form

دوشنبه, 06 اسفند 1397 11:07

گرفتن کد Exception در Windows Form

با سلام و خسته نباشید...

آیا میشه مانند WEB  کد مربوط به Exception رخ داده شده در Windows From رو دریافت کرد؟

دوشنبه, 06 اسفند 1397 16:21

با استفاده از کد زیر میتونین خطا ها رو در WinForms مدیریت کنین

static class Program
{
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    // Add handler to handle the exception raised by main threads
    Application.ThreadException += 
    new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);

    // Add handler to handle the exception raised by additional threads
    AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += 
    new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);

    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Application.Run(new Form1());

    // Stop the application and all the threads in suspended state.
    Environment.Exit(-1);      
  }

  static void Application_ThreadException
    (object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e)
  {// All exceptions thrown by the main thread are handled over this method

    ShowExceptionDetails(e.Exception);
  }

  static void CurrentDomain_UnhandledException
    (object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
  {// All exceptions thrown by additional threads are handled in this method

    ShowExceptionDetails(e.ExceptionObject as Exception);

    // Suspend the current thread for now to stop the exception from throwing.
    Thread.CurrentThread.Suspend();
  }

  static void ShowExceptionDetails(Exception Ex)
  {
    // Do logging of exception details
    MessageBox.Show(Ex.Message, Ex.TargetSite.ToString(), 
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  }
} 

برای اطلاعات بیشتر میتونین از لینک زیر استفاده کنین 

Centralised-Exception-Handling-in-C-Windows-Applic

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید