مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در آپلود عکس در fck editor

چهارشنبه, 08 اسفند 1397 16:45

خطا در آپلود عکس در fck editor

سلام و خسته نباشید

از fck editor استفاده کردم در پروژه ام نیاز دارم که عکس آپلود کنم از طریق آن

سرچ کردم تغییرات رو در فایل FredCK.FCKeditorV2.FileBrowser.Config  اعمال کردم  اما وقتی عکس ارسال می کنم خطا میده که فرمت فایل صحیح نیست.دیباگ هم کردم اما متوجه نشدم.  لطفا پاسخ بدین.

تنظیمات فایل رو به صورت زیر قراردادم.

<%@ Control Language="C#" EnableViewState="false" AutoEventWireup="false" Inherits="FredCK.FCKeditorV2.FileBrowser.Config" %>

<script runat="server">

  private bool CheckAuthentication()
  {

    if (Session.Count > 0)
    {
      return true;

    }
    return false;
  }

  public override void SetConfig()
  {

    Enabled = CheckAuthentication();

    // URL path to user files.
    UserFilesPath = "~/userfiles/";
    UserFilesAbsolutePath = Server.MapPath("~/UserFiles/");

    ForceSingleExtension = true;

    // Allowed Resource Types
    AllowedTypes = new string[] { "File", "Image", "Flash", "Media" };

    // For security, HTML is allowed in the first Kb of data for files having the
    // following extensions only.
    HtmlExtensions = new string[] { "html", "htm", "xml", "xsd", "txt", "js" };

    TypeConfig["File"].AllowedExtensions = new string[] { "7z", "aiff", "asf", "avi", "bmp", "csv", "doc", "fla", "flv", "gif", "gz", "gzip", "jpeg", "jpg", "mid", "mov", "mp3", "mp4", "mpc", "mpeg", "mpg", "ods", "odt", "pdf", "png", "ppt", "pxd", "qt", "ram", "rar", "rm", "rmi", "rmvb", "rtf", "sdc", "sitd", "swf", "sxc", "sxw", "tar", "tgz", "tif", "tiff", "txt", "vsd", "wav", "wma", "wmv", "xls", "xml", "zip" };
    TypeConfig["File"].DeniedExtensions = new string[] { };
    TypeConfig["File"].FilesPath = "%UserFilesPath%file/";
    TypeConfig["File"].FilesAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%file/");
    TypeConfig["File"].QuickUploadPath = "%UserFilesPath%";
    TypeConfig["File"].QuickUploadAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%");

    TypeConfig["Image"].AllowedExtensions = new string[] { "bmp", "gif", "jpeg", "jpg", "png", "pdf", "ppt", "pptx", "doc", "docx", "xls", "xlsx" };
    TypeConfig["Image"].DeniedExtensions = new string[] { };
    TypeConfig["Image"].FilesPath = "%UserFilesPath%image/";
    TypeConfig["Image"].FilesAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%image/");
    TypeConfig["Image"].QuickUploadPath = "%UserFilesPath%";
    TypeConfig["Image"].QuickUploadAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%");

    TypeConfig["Flash"].AllowedExtensions = new string[] { "swf", "flv" };
    TypeConfig["Flash"].DeniedExtensions = new string[] { };
    TypeConfig["Flash"].FilesPath = "%UserFilesPath%flash/";
    TypeConfig["Flash"].FilesAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%flash/");
    TypeConfig["Flash"].QuickUploadPath = "%UserFilesPath%";
    TypeConfig["Flash"].QuickUploadAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%");

    TypeConfig["Media"].AllowedExtensions = new string[] { "aiff", "asf", "avi", "bmp", "fla", "flv", "gif", "jpeg", "jpg", "mid", "mov", "mp3", "mp4", "mpc", "mpeg", "mpg", "png", "qt", "ram", "rm", "rmi", "rmvb", "swf", "tif", "tiff", "wav", "wma", "wmv" };
    TypeConfig["Media"].DeniedExtensions = new string[] { };
    TypeConfig["Media"].FilesPath = "%UserFilesPath%media/";
    TypeConfig["Media"].FilesAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%media/");
    TypeConfig["Media"].QuickUploadPath = "%UserFilesPath%";
    TypeConfig["Media"].QuickUploadAbsolutePath = (UserFilesAbsolutePath == "" ? "" : "%UserFilesAbsolutePath%");
  }

</script>

و اینکه پوشه UserFiles هم در روت پروژه قرار گرفته.اینم عکس خطا

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید