مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل ثبت نام

جمعه, 10 اسفند 1397 11:00

مشکل ثبت نام

من میخواهم وقتی که کاربر ثبت نام کرد در سایت و دکمه ثبت را زد اگر همه چیز درست بود به صفحه ی اصلی هدایت شود و در آنجا یک  Modal با محتوای (اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد) به او نمایش داده شود.

باید چه کنم؟

 [HttpPost]
    [Route("Register")]
    public ActionResult Register(RegisterViewModel register)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        if (this.IsCaptchaValid("کد امنیتی وارد شده صحیح نمی باشد."))
        {
          if (!IsUserNameExist(register.username))
          {
            if (!IsEmailExist(register.Email))
            {
              Tbl_2 user = new Tbl_2()
              {
                FullName=register.fullname,
                //فاصله ها را از اول آخر ایمیل بر میدارد و همه را به حروف کوچک تبدیل میکند
                Email = register.Email.Trim().ToLower(),
                //میگوید که فعال نیست
                IsActive = false,
                //یک اسم 32 بیتی به عنوان کد فعال سازی درست میکند
                ActiveCode = Guid.NewGuid().ToString(),
                //پسورد را رمز نگاری میکنیم
                Password = PasswordHelper.base64Encode(register.Password),
                //میگوییم که نقش کاربر به طور پیش فرض همیشه کاربر معمولی است مگر اینکه ادمین بخواهد آن را تغیر دهد
                Role_id = 2,
                //تاریخ ثبت نام را برابر با تاریخ و ساعت همان لحظه قرار میدهیم
                RegisterDate = DateTime.Now,
                //یوزر نیم را برابر با یوزر نیم کاربر ثبت نامی قرار میدهیم
                UserName = register.username,
                //آی پی کاربر رو دریافت میکنیم
                UserIp=Request.UserHostAddress

              };
              //اطلاعات دریافتی را به دیتابیس ارسال میکنیم
              db.Tbl_2.Add(user);
              //اطلاعات را دیتابیس ذخیره میکنیم
              db.SaveChanges();

             

              // این ویو بگ میرود به قسمت ویوی اکشن ریجیستر و در آنجا ما یک ایف داریم که میگوید با موفقیت حساب شما فعال گردید و اگر اینجور نباشد و این ویو بگ تورو نباشد دوباره به قسمت ثبت نام راهنمایی و هدایت میشود
              ViewBag.IsSuccess = true;
              return View(register);
            }
            else
            {
              ModelState.AddModelError("Email", "این ایمیل معتبر نمی باشد");
            }
          }
          else
          {
            ModelState.AddModelError("UserName", "نام کاربری معتبر نمی باشد");
          }
        }
        else
        {
          ModelState.AddModelError("CaptchaInputText", "کد امنیتی وارد شده صحیح نمی باشد.");
          return View(register);
        }
      }
      else
      {
        ModelState.AddModelError("CaptchaInputText", "کد امنیتی وارد شده صحیح نمی باشد.");
      }

      return View(register);
    }

شنبه, 11 اسفند 1397 05:16

با سلام

شما باید یک ViewBag یا TempData رو مقداردهی کنید و در ویو نمایش دریافت کنید و مثلا در یک alert نمایش دهیدمانند زیر :

ویو:

<script>
@if(TempData["MSG"]!=null){
alert(@TempData["MSG"].toString());
}
</script>

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید