مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در ربات تلگرام

ﺳﻪ شنبه, 21 اسفند 1397 17:02

خطا در ربات تلگرام

با سلام و عرض خسته نباشید

کدی که براتون نوشتم یک ربات است که یک متن را از بانک اطلاعاتی با حلقه foreach میخواند و برای گروه ما ارسال میکند مشکل من این است که هر بار که حلقه اجرا میشود وقت ردیف اول بانک اطلاعاتی رو ارسال میکند و به فیلد دوم و سوم ... نمیرود

لطفا در این رابطه راهنمایی بفرمایید - با تشکر

   string urlString = "https://api.telegram.org/bot{0}/sendMessage?chat_id={1}&text={2}";

            string apiToken = "766484050:AAG4PkCvkRASK0_JFSshXzpEsKBbpO_R76k";
            var Subject = db.Bot_Subject.ToList();
            
            foreach (var item in Subject)
            {
                string chatId = "-260021957";
                string text = item.Subject;
               
                urlString = String.Format(urlString, apiToken, chatId, text);
              
                WebRequest request = WebRequest.Create(urlString);

                Stream rs = request.GetResponse().GetResponseStream();
                
                StreamReader reader = new StreamReader(rs);

                string line = "";

                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                while (line != null)
                {
                    line = reader.ReadLine();
                    if (line != null)
                        sb.Append(line);
                }

                string response = sb.ToString();
                // Do what you want with response
        

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید