مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در بانک اطلاعاتی

چهارشنبه, 22 اسفند 1397 09:52

خطا در بانک اطلاعاتی

با سلام

من اپ قبلا نوشتم و داخلش از بانک اطلاعاتی sqlite استفاده کردم

برای اتصال به بانک اطلاعاتی از کد زیر استفاده کردم

        DbPath = System.IO.Path.Combine(System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Personal), dbName);
        var platform = new SQLite.Net.Platform.XamarinAndroid.SQLitePlatformAndroid();
        db = new SQLiteConnection(platform, DbPath);

امروز اومدم و دوباره پروژه را تغییر دادم و خواستم اجراش کنم که وقتی توی خط اتصال به بانک میرسه خطای زیر رو میده

System.DllNotFoundException: /system/lib64/libsqlite.so
  at (wrapper managed-to-native) SQLite.Net.Platform.XamarinAndroid.SQLiteApiAndroidInternal.sqlite3_open_v2(byte[],intptr&,int,intptr)
  at SQLite.Net.Platform.XamarinAndroid.SQLiteApiAndroid.Open (System.Byte[] filename, SQLite.Net.Interop.IDbHandle& db, System.Int32 flags, System.IntPtr zvfs) [0x00000] in <8dbf6ff85082469fb9d4dfaa9eae6b69>:0
  at SQLite.Net.SQLiteConnection..ctor (SQLite.Net.Interop.ISQLitePlatform sqlitePlatform, System.String databasePath, SQLite.Net.Interop.SQLiteOpenFlags openFlags, System.Boolean storeDateTimeAsTicks, SQLite.Net.IBlobSerializer serializer, System.Collections.Generic.IDictionary`2[TKey,TValue] tableMappings, System.Collections.Generic.IDictionary`2[TKey,TValue] extraTypeMappings, SQLite.Net.IContractResolver resolver) [0x000a2] in <8f2bb39aeff94a30a8628064be9c7efe>:0
  at SQLite.Net.SQLiteConnection..ctor (SQLite.Net.Interop.ISQLitePlatform sqlitePlatform, System.String databasePath, System.Boolean storeDateTimeAsTicks, SQLite.Net.IBlobSerializer serializer, System.Collections.Generic.IDictionary`2[TKey,TValue] tableMappings, System.Collections.Generic.IDictionary`2[TKey,TValue] extraTypeMappings, SQLite.Net.IContractResolver resolver) [0x00000] in <8f2bb39aeff94a30a8628064be9c7efe>:0

من target برنامه را روی android 9.0 تنظیم کردم

فکر میکنی مشکلش از چیه

این برنامه قبلا کار میکرد

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید