مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

سوال در مورد OnPost Razor Page

چهارشنبه, 21 فروردین 1398 12:36

سوال در مورد OnPost Razor Page

با سلام

من یک razor page ساختم و در متد post به مشکل بر می‌خورم

public class cityModel : PageModel
  {
    private readonly Hairdressers_sProject.Data.ApplicationDbContext _context;

    public cityModel(Hairdressers_sProject.Data.ApplicationDbContext context)
    {
      _context = context;
    }

    public IActionResult OnGet()
    {
      return Page();
    }

    [BindProperty]
    public City City { get; set; }

    public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
    {
      if (!ModelState.IsValid)
      {
        return Page();
      }

      _context.City.Add(City);
      await _context.SaveChangesAsync();

      return RedirectToPage("./Index");
    }
  }

در هنگام تکمیل و ارسال فرم صفحه ارور زیر پیش می‌اید

ارسال پاسخ برای این تاپیک