مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

آپلود متن از فایل ورد

شنبه, 31 فروردین 1398 15:24

آپلود متن از فایل ورد

سلام من به یه مشکلی خوردم اینکه دارم از فایل ورد متن وارد بانک میکنم یعنی دکمه insert گذاشتم فایل ورد رو باگذاری میکنه و دکمه Upload میزنه وارد میشه فقط مشکلم اینه تو فایل ورد عکس و فرمول باشه وارد نمیکنه

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 12:10

سلام

تصویر شما آپلود نمیشه چون آدرسی که برای اون تصویر در نظر گرفته شده درون کامپیوتر شخصی شماست نه روی سرور

اگه تصویر رو به سرور منتقل کنین و آدرسش رو درست کنین مشکل برطرف میشه

مورد بعدی که مربوط به کد بود به دلیل مسائل امنیتی و sql injection هستش که اجازه نمیده کد رو به دیتابیس اضافه کنین

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 17:06

خب همون که میگی آدرس رو میگیره و ... چجوری آدرس عکس تو ورد رو بگیرم نمونه کد داری ؟ من هرکاری میکنم نمیشه

if (!Convert.IsDBNull(FileUpload.PostedFile) &
            FileUpload.PostedFile.ContentLength > 0)
        {
          // Save the file in the root folder.
          FileUpload.SaveAs(Server.MapPath(".") + "\\" + FileUpload.FileName);

          // Create Ms-Word objects.
          Word.Application objWord;
          objWord = new Word.Application();
          Word.Document objDoc;

          try
          {
            // Open the Word file in "ReadOnly" mode.
            objDoc = objWord.Documents.Open(Server.MapPath(".") + @"\" + FileUpload.FileName, ReadOnly: true);

            if (objDoc.Tables.Count != 0)    // Check if Word file has any tables.
            {
              if (objDoc.Tables[1].Columns.Count > 0)   // Check if the table has columns.
              {
                int iTotalCols;  // Get total columns in the table.
                iTotalCols = objDoc.Tables[1].Columns.Count;

                int iTotalRows;  // Get total rows in the table.
                iTotalRows = objDoc.Tables[1].Rows.Count;

                int iRows, iCols;

                DataTable dt = new DataTable();
                // Get the table columns and add it to the DataTable as "headers".

                //Question[0] = objDoc.Tables[1].Cell(1, 3).Range.Text;
                //Question[1] = objDoc.Tables[1].Cell(1, 2).Range.Text;
                //Question[2] = objDoc.Tables[1].Cell(1, 1).Range.Text;

                //darsid = Convert.ToInt32(objDoc.Tables[1].Cell(2, 4).Range.Text);
                //reshteid = Convert.ToInt32(objDoc.Tables[1].Cell(2, 3).Range.Text);
                //azmoonid = Convert.ToInt32(objDoc.Tables[1].Cell(2, 2).Range.Text);
                //maghtaid = Convert.ToInt32(objDoc.Tables[1].Cell(2, 1).Range.Text);

                booktitle = objDoc.Tables[1].Cell(3, 6).Range.Text;
                motarjem = objDoc.Tables[1].Cell(3, 5).Range.Text;

این قسمتی از کدمه از چه پراپرتی باید استفاده کنم  

 objDoc.Tables[1].Cell(3, 6).Range.Text

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید