مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

روش تبدیل تاریخ از شمسی به میلادی؟؟

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 17:07

روش تبدیل تاریخ از شمسی به میلادی؟؟

دوستان کسی میدونه چطوری میشه کل تاریخ های ثبت شده در دیتا بیس SQL رو از شمسی به میلادی تبدیل کرد؟؟ یا راهی روشی چیزی میتونید پیشنهاد بدین ؟

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 17:39

سلام

فانکشن زیر را اجرا کن

CREATE FUNCTION [dbo].[GregorianDate] ( @ADate VARCHAR(10) )
RETURNS INT
AS
  BEGIN
    DECLARE @BaseDate INT 
    DECLARE @LongYearCounter FLOAT
    DECLARE @BaseYear INT
    DECLARE @PersianYear INT
    DECLARE @PastYears INT
    DECLARE @LongYearNum INT   
    DECLARE @PersianMonth INT
    DECLARE @PersianDay INT
    DECLARE @TotalDay INT

    SET @BaseDate = -11243
    SET @BaseYear = 1248
    SET @LongYearCounter = 4.1290322580645161290322580645161
    SET @PersianYear = CAST(SUBSTRING(@ADate, 1, 4) AS INT)
    SET @PersianMonth = CAST(SUBSTRING(@ADate, 6, 2) AS INT)
    SET @PersianDay = CAST(SUBSTRING(@ADate, 9, 2) AS INT)
    SET @PastYears = @PersianYear - @BaseYear
    SET @LongYearNum = FLOOR(( @PastYears + 0.9 ) / @LongYearCounter) 

    IF @PersianMonth <= 6
      SET @TotalDay = ( @PastYears * 365 ) + ( ( @PersianMonth - 1 )
                           * 31 ) + @PersianDay - 1
    ELSE
      SET @TotalDay = ( @PastYears * 365 ) + ( ( @PersianMonth - 1 )
                           * 30 ) + 6 + @PersianDay
        - 1

    SET @TotalDay = @TotalDay + @LongYearNum
    SET @BaseDate = @BaseDate + @TotalDay 

    RETURN @BaseDate 
  END

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید