مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در استفاده از c# css injection

دوشنبه, 23 اردیبهشت 1398 17:22

خطا در استفاده از c# css injection

سلام من خیلی سرچ کردم توی استک و یه قطعه کد پیدا کردم برای اضافه کردن css با سی شارپ

اون کد اینه

HtmlElement head = webBrowser1.Document.GetElementsByTagName("head")[0];
HtmlElement styleEl = webBrowser1.Document.CreateElement("style");
IHTMLStyleElement element = (IHTMLStyleElement)styleEl.DomElement;
IHTMLStyleSheetElement styleSheet = element.styleSheet;
styleSheet.cssText = @"h1 { color: red }";
head.AppendChild(styleEl);

ولی این کد و که میزنم این خطا رو دارم

Error 1 The type or namespace name 'IHTMLStyleSheetElement' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) C:\Users\aleffamily\documents\visual studio 2010\Projects\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Form1.cs 30 13 WindowsFormsApplication1
ﺳﻪ شنبه, 24 اردیبهشت 1398 10:39
Drl_Select.Attributes.CssStyle.Add("border","1px solid #ccc");

این تکه کد میشه به کنترل ASP که تو صفحت داری بگی

HtmlGenericControl div = new HtmlGenericControl();
            div.Attributes["class"] = "ClassName";
            div.TagName = "div"; // TagName
            div.InnerHtml += "<span class='ANS' style='direction: rtl; margin: 10px;direction: rtl;display:inline-block;'><p></p></span>"; // متن داخل تگ
            panlel1.Controls.Add(div);

با این تیکه میتونی از طریق C# تو صفحت تگ و ... اضافه کنی

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(this, this.GetType(), "script", "$(function () { mmm(); });", true);

با این تیکه کد هم میتونی اگه تابع جاوااسکریپت داری رو تو C# فراخوانی کنی یا حتی همین جاا یه تابع بنویسی بگی مثلا اول رویداد دکمه یا آخرش اجرا بشه

ارسال پاسخ برای این تاپیک