مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

نمایش آدرس به کمک Gmap

ﺳﻪ شنبه, 24 اردیبهشت 1398 09:30

نمایش آدرس به کمک Gmap

سلام

من میخوام در یک تکس باکسی ، آدرس نقطه ای رو که روش مارک ایجاد کردم بدست بیارم

کد زیر رو نوشتم ولی هیچ ادرسی به من نمایش نمیده.

private void gMapControl1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {

        PointLatLng myPoint= gMapControl1.FromLocalToLatLng(e.X, e.Y);
// GetAddress is my Method
        var addresses = GetAddress(myPoint);

        // Display Address
        if (addresses != null)
          richTextBox1.Text = addresses[0];
        else
          richTextBox1.Text = "Unable To Load Address";

      }

// this is my method

 List<string> GetAddress(PointLatLng point)
    {
      List<Placemark> placemarks = null;
      var statusCode = GMapProviders.GoogleMap.GetPlacemarks(point, out placemarks);
      if (statusCode == GeoCoderStatusCode.G_GEO_SUCCESS && placemarks != null)
      {
        List<String> addresses = new List<string>();
        foreach (var placemark in placemarks)
        {
          addresses.Add(placemark.Address);
        }
        return addresses;
      }
      return null;
    }


ارسال پاسخ برای این تاپیک