مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مدیریت session در وب سرویس

شنبه, 04 خرداد 1398 20:45

مدیریت session در وب سرویس

با سلام و احترام 

با توجه به مطالعه دوره مدیریت Session State در Web Service (بخش سوم) و رعایت نکات ذکر شده 

بعد از هر بار صدا زدن سرویس , سشنی را که پر کردم خالی می باشد , مشکل از چه می باشد , ایا نکته خاصی را رعایت نکردم؟

قابل ذکر است که این تمرین را با visual studio 2017 و 2013 انجام دادم و مشکل در هر دو مشاهده شد.

با تشکر از خواندن این سوال و پاسخگویی

یکشنبه, 05 خرداد 1398 14:08

سشن رو دقیقا با چه دستوری پر میکنی؟ اگه از بانک چیزی میگیری پر میکنی قبلش یه Break point بذار ببین اون مقدار واقعا داره پر میگرده؟

اگه آره موقعی که داری میخونی دقیقا با چه دستوری داری میخونی؟

پر کردن سشن خیلی سادست

Session("session name")=value

خواندنش هم به همین شکل 


()string Se = Session("session name").tostring

اگه تصویری از سورس میذاشتی راهنمایی دقیق تری میشد کرد

جمعه, 17 خرداد 1398 20:03

قطعه کدم سمت سرویس به صورت زیر می باشد

 [WebMethod(EnableSession = true)]
        public string AddName(string FirstName, string LastName)
        {
            List<string> result;
            if (Session["RESULT"] == null)
            {
                result = new List<string>();
            }
            else
            {
                result = (List<string>)Session["RESULT"];
            }

            string strResult = FirstName + "+" + LastName + "=" + FirstName + LastName;
            result.Add(strResult);
            Session["RESULT"] = result;
            return FirstName + " " + LastName;

        }

        [WebMethod(EnableSession = true)]
        public List<string> GetResult()
        {
            if (Session["RESULT"] == null)
            {
                List<string> result = new List<string>();

                result.Add("شما مجاز به انجام این عملیات نیستید!");

                return result;
            }
            else
            {
                return (List<string>)Session["RESULT"];
            }
        }
   در متد اول سشن را پر میکنم و از پر شدنش هم مطمعنم , اما در متد دوم سشن خالی می باشد و مقدارش همیشه نال هست.

ارسال پاسخ برای این تاپیک