مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

پاک کردن و حذف سشن با بستن مرورگر یا تب

چهارشنبه, 19 تیر 1398 21:50

پاک کردن و حذف سشن با بستن مرورگر یا تب

سلام میخوام وقتی کاربر مرورگر رو بست یا تب رو بست سشن هم پاک بشه

$(document).ready(function () {
  
  $('input').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('i').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('select').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });

  $('li').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('ul').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('div').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('header').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('h2').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('h1').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('span').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('p').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('img').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('table').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('th').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('tr').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('td').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('figure').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $('article').click(function () {
    window.onbeforeunload = null;
  });
  $(document).keydown(function (e) {
    document.onkeydown = fkey;
    document.onkeypress = fkey
    document.onkeyup = fkey;

    var wasPressed = false;
    function fkey(e) {
      e = e || window.event;
      if (wasPressed) return;

      if ((e.keyCode == 116 && e.ctrlKey) || (e.keyCode == 116)) { //ctrl + F5
        window.onbeforeunload = null;
        wasPressed = true;
      }
    }
  });

  window.onbeforeunload = function (evt) {
    // $.ajax({
    //   url: "../../View/Pages/Ajax_Function.asmx/Logout",
    //   contentType: "application/json; charset=utf-8",
    //   type: "POST",
    //   success: function (data) {
    //   },
    //   error: function (x, y, z) {
    //   }
    // });
  }
});

این تیکه کد رو گذاشتم تو محل کار همه چی اوکی و گل وبلبل هست حتی با نت گوشی وصل میشم اون موقع خوبه

ولی میام خونه کاربر رو هر دکمه ای کلیلک میکنه سشن رو پاک میکنه مشکل از چیه؟ کلافم کرده بخدا

شنبه, 22 تیر 1398 11:10

کسی علت این واکنش دوگانه رو نمیدونه واقعا؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک