مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در Pagging برای نمایش تعداد مقالات

جمعه, 26 مهر 1398 13:17

مشکل در Pagging برای نمایش تعداد مقالات

 سلام

یک صفحه دارم که مقلات درسی را نمایش میدهم(درهرصحفه تعداد5 مقاله) چون تعداد مقلات بالای 300عدد هست فعلا
وقتی Pagging را نمایش میدهم از شماره یک تا30 میرود<nav class="col-12 paggin-index" aria-label="Page navigation example">
		<ul class="pagination justify-content-center">
			<li class="page-item ">
				<a class="page-link" href="#" tabindex="-1">اولین</a>
			</li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">4</a></li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
			<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li>
			<li class="page-item">
				<a class="page-link" href="#">آخرین</a>
			</li>
		</ul>
	</nav>

اما من می خواهم مثلا تاصفحه 10 را نمایش بدهد بعد ....باشد و صفحات 29و30 را نمایش بدهد(10تا اول را نمایش بدهد و ...و دوتاصفحه اخر)
چگونه باید این Pagging را طراحی کنم

دوشنبه, 29 مهر 1398 09:55

سلام

بنظره من از کامپوننت های آماده استفاده کنی راحت تری برای صفحه بندی

مثلا

لینک

ارسال پاسخ برای این تاپیک