مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در دریافت مدل از سمت کنترلر در ajax

پنج شنبه, 16 آبان 1398 14:57

مشکل در دریافت مدل از سمت کنترلر در ajax

سلام دوستان .

بنده در پروژ خودم از سمت ویو یه سری مقادیر رو به صورت ajax ارسال میکنم به کنترلرم و بعد از محاسبه مقادری که میخوام یک مدل رو به سمت همون ajax میفرستم 

کنترلرم : 

public ActionResult PostPaymentCheckingWithoutUserLogin(int Province, string PhoneNumber, string Address,int Price)
    {
      var model = new PostPaymentCheckingWithOutUserLoginVm();
      if (Province == 1)
      {
        model.NoProvince = true;
      }
      else if (PhoneNumber == "" || PhoneNumber == string.Empty)
      {
        model.NoPhoneNumber = true;
      }
      else if (Address == "" || Address == string.Empty)
      {
        model.NoAddress=true;
      }
      else
      {
        if (Province == 2 || Province == 3)
        {
          model.PostPay = PostPaymentCalculator.PostPayCalcLessThan(ShopCartListVm().Sum(a => a.Weight * a.Count));
          model.TotalPrice = model.PostPay + Price;
        }
        else
        {
          model.PostPay = PostPaymentCalculator.PostPayCalcMoreThan(ShopCartListVm().Sum(a => a.Weight * a.Count));
          model.TotalPrice = model.PostPay + Price;

        }

      }
      return Json(model,JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

متد جی کوئری : 

function OnlinePostPaymentChecking(province, phone, address, Price) {
    $("#divLoader").show();
    debugger;
    $.get("/ShopCart/PostPaymentCheckingWithoutUserLogin?Province="
      + province + "&PhoneNumber=" + phone + "&Address=" + address + "&Price=" + Price,
      function (data) {
      if (data.NoProvince == true || data.NoPhoneNumber == true || data.NoAddress == true) {
        $("#divLoader").hide();
        toastr.error('وارد کردن نام استان ، شماره همراه و آدرس الزامی است');
        $("#ShowPostPayment").html('وارد کردن نام استان ، شماره همراه و آدرس الزامی است');
      } else {
        $("#divLoader").hide();
        $("#ShowPostPayment").html(data.PostPay);
        $("#PostPay").val(data.PostPay);
        $("#TotalPrice").val(data.TotalPrice);
      }
    });
  }

در خواستم به سمت کنترلر ارسال میشه و محاسباتی که میخوام انجام میشن ولی در نهایت debugger که میزارم تو متدم پیغام خطا میده تو کنسول میگه data not defined

ارسال پاسخ برای این تاپیک