مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطای...... Database 'MvcShopDb' cannot be upgraded در هنگام ATTACH

چهارشنبه, 13 آذر 1398 19:34

خطای...... Database 'MvcShopDb' cannot be upgraded در هنگام ATTACH

سلام یک دیتابیس دارم می خواهم داخل sqlserver 2014 اتچ کنم اما خطا زیر نمایش می دهد

ADDITIONAL INFORMATION:

An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

------------------------------

Database 'MvcShopDb' cannot be upgraded because it is read-only, has read-only files or the user does not have permissions to modify some of the files. Make the database or files writeable, and rerun recovery.
Could not open new database 'MvcShopDb'. CREATE DATABASE is aborted. (Microsoft SQL Server, Error: 3415)

For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft%20SQL%20Server&ProdVer=12.00.6024&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=3415&LinkId=20476

علت خطا چیست

ارسال پاسخ برای این تاپیک