مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

نحوه استفاده از Bootstrap Persian DateTimePicker

ﺳﻪ شنبه, 19 آذر 1398 12:58

نحوه استفاده از Bootstrap Persian DateTimePicker

سلام دوستان

من از Bootstrap Persian DateTimePicker در پروژه ام استفاده کردم.

 <label class="sr-only" for="exampleInput3">@PageResource.SelectDate</label>
                  <div class="input-group">
                    <input type="text" class="form-control" data-fromdate="true" id="SelectDate" placeholder="@PageResource.SelectDate" data-disableBeforeToday="true" data-MdDateTimePicker="true" data-placement="right" />
                    <div class="input-group-addon" data-MdDateTimePicker="true" from-date="true" data-trigger="click" data-targetselector="#exampleInput3" data-disableBeforeToday="true" >
                      <span class="glyphicon glyphicon-calendar icon-calendar"></span>
                    </div>
                  </div>

چه جوری میشه تاریخ قبل از امروز را غیر فعال کنم...

ارسال پاسخ برای این تاپیک