مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

فعال نمودن کنترلهای موس در content panel

یکشنبه, 06 بهمن 1398 10:09

فعال نمودن کنترلهای موس در content panel

بادرود 

با اجرای این کد عملا کنترلهای موس در فرم FormMenuItemsBackUpData از دست میرود لطفا بفرمایید چگونه راست کلیک و چپ کلیک را در فرم مذکور می توان فعال کرد . 

باسپاس فراوان 

StripMenuItemBackupData.BackColor = Color.WhiteSmoke;
            this.toolStripContainer1.ContentPanel.Controls.Clear();
            FormMenuItemsBackUpData fp = new FormMenuItemsBackUpData();
            fp.textBoxUserCode.Text = txtbx_ck.Text;
            fp.textBoxUserName.Text = txtbx_nk.Text;
            fp.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Fixed3D;
            fp.TopLevel = false;
            fp.WindowState = FormWindowState.Normal;
            this.toolStripContainer1.ContentPanel.Controls.Add(fp);
            fp.Show();

ارسال پاسخ برای این تاپیک