مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

replace یک کلمه با کلمه دیگر در چندین div

چهارشنبه, 06 فروردین 1399 15:24

replace یک کلمه با کلمه دیگر در چندین div

سلام
من کد زیر را دارم

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>

<body id="bodyMain" class="wrapper">


  <div class="test">a_test_uk</div>
  <div class="test">b_test_sx</div>
  <div class="test">c_test_dv</div>
  <div class="test">d_test_oi</div>
  <div class="test">e_test_as</div>
  <div class="test">f_test_sd</div>
  <div class="test">g_test_cv</div>
  <div class="test">h_test_tt</div>
  <div class="test">u_test_y</div>
  <div class="test">o_test_a</div>

  <script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>

</body>

</html>


حال چگونه می توان کلمه _first_  را با کلمه _test_ جایگزین کنم
باتشکر

ارسال پاسخ برای این تاپیک